Kontakt

a_1

TOWER-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: 22 430 35 63
e-mail: towerservice@towerservice.pl

XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000040318
Kapitał zakładowy 200.000 PLN

Obsługa sal konferencyjnych
tel: 22 430 35 70
e-mail: salekonferencyjne@towerservice.pl

Restauracja „LunCh8”
tel.: 22 430 35 59
e-mail: eurocatering831@gmail.com